Kontakt

TETYS s.r.o.
Prevádzka: Nová 6, 917 01 Trnava
Sídlo firmy: Nová 6, 917 01 Trnava

tel.:033/74 29 286
e-mail:tetystrnava@gmail.com

IČO: 36574465, DIČ: 2020063870, IČ DPH: SK2020063870

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:  34511/T